Skip to main content

Asimetrija značenje

šta znači Asimetrija

Na latinici: Definicija i značenje reči Asimetrija (od grčke reči: a-, symmetria nesimetrič-nost) nesrazmernost, neskladnost, nejedna-kost, neravnomernost.

Reč Asimetrija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, сyмметриа несиметрич-ност) несразмерност, нескладност, неједна-кост, неравномерност.


Ašikovati voditi ljubav....
Asitija post; nedostatak volje za jelom, neješnost; nedostatak hrane....
Asistolija ned. opšti naziv za sve one teške poremećaje u organizmu usled radn...
Asistirati pomagati nekome u poslu; pratiti nekoga; prisustvovati čemu....
Asistencija pomaganje, pomoć, potpora; prisustvo....
Asistent lice koje pomaže profesoru u radu sa studentima i koje se sprema za...
Sve reči na slovo a