Skip to main content

Asimilacija značenje

šta znači Asimilacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Asimilacija (latinski assimilatio) izjednačenje, izjednačavanje;gramatika: jednačenje glasova (po zvučnosti, mestu ili načinu tvorbe); psihologiji: primanje u svest novog sadržaja (doživljaja) i njegovo prilagođavanje sastavu svesti;daziologija: zbivanje kojim ćelije preo-braćaju hranu u materije od kojih se same sastoje (proces asimilacije).

Reč Asimilacija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. ассимилатио) изједначење, изједначавање; грам. једначење гласова (по звучности, месту или начину творбе); псих. примање у свест новог садржаја (доживљаја) и његово прилагођавање саставу свести; физиол. збивање којим ћелије прео-браћају храну у материје од којих се саме састоје (процес асимилације).


Ašikovati voditi ljubav....
Asitija post; nedostatak volje za jelom, neješnost; nedostatak hrane....
Asistolija ned. opšti naziv za sve one teške poremećaje u organizmu usled radn...
Asistirati pomagati nekome u poslu; pratiti nekoga; prisustvovati čemu....
Asistencija pomaganje, pomoć, potpora; prisustvo....
Asistent lice koje pomaže profesoru u radu sa studentima i koje se sprema za...
Sve reči na slovo a