Skip to main content

Asimilirati značenje

šta znači Asimilirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Asimilirati (latinski assimilare) izjednačiti, izjednačavati, prilagoditi, prilagođava-ti; gran. jednačiti;daziologija: primiti u se, primati u se, preobratiti hranu u organ-sku materiju.

Reč Asimilirati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. ассимиларе) изједначити, изједначавати, прилагодити, прилагођава-ти; гран. једначити; физиол. примити у се, примати у се, преобратити храну у орган-ску материју.


Ašikovati voditi ljubav....
Asitija post; nedostatak volje za jelom, neješnost; nedostatak hrane....
Asistolija ned. opšti naziv za sve one teške poremećaje u organizmu usled radn...
Asistirati pomagati nekome u poslu; pratiti nekoga; prisustvovati čemu....
Asistencija pomaganje, pomoć, potpora; prisustvo....
Asistent lice koje pomaže profesoru u radu sa studentima i koje se sprema za...
Sve reči na slovo a