Skip to main content

Asimpatija značenje

šta znači Asimpatija

Na latinici: Definicija i značenje reči Asimpatija (od grčke reči: a-, sympatheia) nenaklonjenost; nedovoljno saosećanje, nemanje saučešća prema kome ili čemu.

Reč Asimpatija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, сyмпатхеиа) ненаклоњеност; недовољно саосећање, немање саучешћа према коме или чему.


Ašikovati voditi ljubav....
Asitija post; nedostatak volje za jelom, neješnost; nedostatak hrane....
Asistolija ned. opšti naziv za sve one teške poremećaje u organizmu usled radn...
Asistirati pomagati nekome u poslu; pratiti nekoga; prisustvovati čemu....
Asistencija pomaganje, pomoć, potpora; prisustvo....
Asistent lice koje pomaže profesoru u radu sa studentima i koje se sprema za...
Sve reči na slovo a