Skip to main content

Asindetičan značenje

šta znači Asindetičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Asindetičan (od grčke reči: a-syndetos nevezan) koji je bez veze, bez sveza, bez svezica.

Reč Asindetičan sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. а-сyндетос невезан) који је без везе, без свеза, без свезица.


Ašikovati voditi ljubav....
Asitija post; nedostatak volje za jelom, neješnost; nedostatak hrane....
Asistolija ned. opšti naziv za sve one teške poremećaje u organizmu usled radn...
Asistirati pomagati nekome u poslu; pratiti nekoga; prisustvovati čemu....
Asistencija pomaganje, pomoć, potpora; prisustvo....
Asistent lice koje pomaže profesoru u radu sa studentima i koje se sprema za...
Sve reči na slovo a