Skip to main content

Asindet(on) značenje

šta znači Asindet(on)

Na latinici: Definicija i značenje reči Asindet(on) (od grčke reči: a-syndeton) pong. pesnička figura u kojoj se izostavljaju veze između dveju ili više rečenica, ili između članova jedne rečenice, npr.: „Misli mlada, (da) niko je ne čuje, — (ali) Slušale je momče čobanine, — (pa) Strijeli joj u skutu jabuku".

Reč Asindet(on) sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. а-сyндетон) понг. песничка фигура у којој се изостављају везе између двеју или више реченица, или између чланова једне реченице, нпр.: „Мисли млада, (да) нико је не чује, — (али) Слушале је момче чобанине, — (па) Стријели јој у скуту јабуку".


Ašikovati voditi ljubav....
Asitija post; nedostatak volje za jelom, neješnost; nedostatak hrane....
Asistolija ned. opšti naziv za sve one teške poremećaje u organizmu usled radn...
Asistirati pomagati nekome u poslu; pratiti nekoga; prisustvovati čemu....
Asistencija pomaganje, pomoć, potpora; prisustvo....
Asistent lice koje pomaže profesoru u radu sa studentima i koje se sprema za...
Sve reči na slovo a