Skip to main content

Asindezija značenje

šta znači Asindezija

Na latinici: Definicija i značenje reči Asindezija (od grčke reči: asyndesia) nevezanost, nespojenost) retorika: nedostatak veze u rečenicama, nevezanost; ua. asindet(on).

Reč Asindezija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. асyндесиа) невезаност, неспојеност) рет. недостатак везе у реченицама, невезаност; уа. асиндет(он).


Ašikovati voditi ljubav....
Asitija post; nedostatak volje za jelom, neješnost; nedostatak hrane....
Asistolija ned. opšti naziv za sve one teške poremećaje u organizmu usled radn...
Asistirati pomagati nekome u poslu; pratiti nekoga; prisustvovati čemu....
Asistencija pomaganje, pomoć, potpora; prisustvo....
Asistent lice koje pomaže profesoru u radu sa studentima i koje se sprema za...
Sve reči na slovo a