Skip to main content

Asinhroaičan značenje

šta znači Asinhroaičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Asinhroaičan (od grčke reči: a-, syn sa, chronos vreme) neistovremen, nejednovremen, neistodoban.

Reč Asinhroaičan sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, сyн са, цхронос време) неистовремен, неједновремен, неистодобан.


Ašikovati voditi ljubav....
Asitija post; nedostatak volje za jelom, neješnost; nedostatak hrane....
Asistolija ned. opšti naziv za sve one teške poremećaje u organizmu usled radn...
Asistirati pomagati nekome u poslu; pratiti nekoga; prisustvovati čemu....
Asistencija pomaganje, pomoć, potpora; prisustvo....
Asistent lice koje pomaže profesoru u radu sa studentima i koje se sprema za...
Sve reči na slovo a