Skip to main content

Asiriologija značenje

šta znači Asiriologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Asiriologija nauka koja proučava književ-nost, jezik, istoriju i starine Asirije i Vavilonije.

Reč Asiriologija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: наука која проучава књижев-ност, језик, историју и старине Асирије и Вавилоније.


Ašikovati voditi ljubav....
Asitija post; nedostatak volje za jelom, neješnost; nedostatak hrane....
Asistolija ned. opšti naziv za sve one teške poremećaje u organizmu usled radn...
Asistirati pomagati nekome u poslu; pratiti nekoga; prisustvovati čemu....
Asistencija pomaganje, pomoć, potpora; prisustvo....
Asistent lice koje pomaže profesoru u radu sa studentima i koje se sprema za...
Sve reči na slovo a