Skip to main content

Asrogen značenje

šta znači Asrogen

Na latinici: Definicija i značenje reči Asrogen (od grčke reči: aeg, gennao stvaram, proizvodim) koji se stvara pomoću vazduha, koji dolazi od vazduha; aerogena tuberkuloza infekcija koja nastaje unošenjem u pluća tuberkuloznog bacila sa udahnutim vazduhom.

Reč Asrogen sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. аег, геннао стварам, производим) који се ствара помоћу ваздуха, који долази од ваздуха; аерогена туберкулоза инфекција која настаје уношењем у плућа туберкулозног бацила са удахнутим ваздухом.


Asronavigacija plovidba po vazduhu; veština upravljanja avionom određenom maršruto...
Asroklub društvo za unapređivanje i popularisanje avija-cije...
Asroklinoskop sprava za merenje vazdušnih strujanja...
Asrografija , opisivanje vazduha....
Asrogen koji se stvara pomoću vazduha, koji dolazi od vazduha; aerogena tube...
Sve reči na slovo a