Skip to main content

Asrografija značenje

šta znači Asrografija

Na latinici: Definicija i značenje reči Asrografija (od grčke reči: aeg, grapho), opisivanje vazduha.

Reč Asrografija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. аег, грапхо), описивање ваздуха.


Asronavigacija plovidba po vazduhu; veština upravljanja avionom određenom maršruto...
Asroklub društvo za unapređivanje i popularisanje avija-cije...
Asroklinoskop sprava za merenje vazdušnih strujanja...
Asrografija , opisivanje vazduha....
Asrogen koji se stvara pomoću vazduha, koji dolazi od vazduha; aerogena tube...
Sve reči na slovo a