Skip to main content

Asronavigacija značenje

Šta znači Asronavigacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Asronavigacija (od grčke reči: aeg, latinski navigatio) plovidba po vazduhu; veština upravljanja avionom određenom maršrutom.

Reč Asronavigacija napisana unazad: ajicagivanorsa

Asronavigacija se sastoji od 14 slova.

Šta je Asronavigacija

На Ћирилици: (грч. аег, лат. навигатио) пловидба по ваздуху; вештина управљања авионом одређеном маршрутом.

Slično: 
Asronavigacija plovidba po vazduhu; veština upravljanja avionom određenom maršruto...
Asroklub društvo za unapređivanje i popularisanje avija-cije...
Asroklinoskop sprava za merenje vazdušnih strujanja...
Asrografija , opisivanje vazduha....
Asrogen koji se stvara pomoću vazduha, koji dolazi od vazduha; aerogena tube...
Sve reči na slovo a