Skip to main content

Asroklinoskop značenje

šta znači Asroklinoskop

Na latinici: Definicija i značenje reči Asroklinoskop (od grčke reči: aeg, klinein naginjati, skopeo gledam) sprava za merenje vazdušnih strujanja

Reč Asroklinoskop sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. аег, клинеин нагињати, скопео гледам) справа за мерење ваздушних струјања


Asronavigacija plovidba po vazduhu; veština upravljanja avionom određenom maršruto...
Asroklub društvo za unapređivanje i popularisanje avija-cije...
Asroklinoskop sprava za merenje vazdušnih strujanja...
Asrografija , opisivanje vazduha....
Asrogen koji se stvara pomoću vazduha, koji dolazi od vazduha; aerogena tube...
Sve reči na slovo a