Skip to main content

Aticizam značenje

šta znači Aticizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Aticizam (od grčke reči: attikismos) atički način govora; atički fini ukus u načinu mišljenja i izražavanja; atička duhovitost i dosetljivost.

Reč Aticizam sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. аттикисмос) атички начин говора; атички фини укус у начину мишљења и изражавања; атичка духовитост и досетљивост.


Atički svojstven atičkom duhu, tj. tanan, uglađen, duhovit, dosetljiv; atič...
Aticizam atički način govora; atički fini ukus u načinu mišljenja i izražava...
Atitida , položaj, držanje tela; stav; ponašanje; u baletu: stav na jednoj n...
Atipičan neuredan, nepravilan, koji odstupa od utvrđenog obrasca; atipične bo...
Atipija med. nepravilnost u razvoju neke bolesti....
Atimirati lišiti časti, ne popggovati, prezirati; lišiti koga građanskih pra...
Sve reči na slovo a