Skip to main content

Atipičan značenje

šta znači Atipičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Atipičan (od grčke reči:) neuredan, nepravilan, koji odstupa od utvrđenog obrasca; atipične bolesti bolesti koje se ne razvijaju pravilno.

Reč Atipičan sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч.) неуредан, неправилан, који одступа од утврђеног обрасца; атипичне болести болести које се не развијају правилно.


Atički svojstven atičkom duhu, tj. tanan, uglađen, duhovit, dosetljiv; atič...
Aticizam atički način govora; atički fini ukus u načinu mišljenja i izražava...
Atitida , položaj, držanje tela; stav; ponašanje; u baletu: stav na jednoj n...
Atipičan neuredan, nepravilan, koji odstupa od utvrđenog obrasca; atipične bo...
Atipija med. nepravilnost u razvoju neke bolesti....
Atimirati lišiti časti, ne popggovati, prezirati; lišiti koga građanskih pra...
Sve reči na slovo a