Skip to main content

Atipija značenje

šta znači Atipija

Na latinici: Definicija i značenje reči Atipija (od grčke reči: a-, typos oblik; uzor)medicina: nepravilnost u razvoju neke bolesti.

Reč Atipija sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, тyпос облик; узор) мед. неправилност у развоју неке болести.


Atički svojstven atičkom duhu, tj. tanan, uglađen, duhovit, dosetljiv; atič...
Aticizam atički način govora; atički fini ukus u načinu mišljenja i izražava...
Atitida , položaj, držanje tela; stav; ponašanje; u baletu: stav na jednoj n...
Atipičan neuredan, nepravilan, koji odstupa od utvrđenog obrasca; atipične bo...
Atipija med. nepravilnost u razvoju neke bolesti....
Atimirati lišiti časti, ne popggovati, prezirati; lišiti koga građanskih pra...
Sve reči na slovo a