Skip to main content

Atički značenje

šta znači Atički

Na latinici: Definicija i značenje reči Atički (latinski atticus) svojstven atičkom duhu,to jest tanan, uglađen, duhovit, dosetljiv; atička so duhovit i fini način izražavanja.

Reč Atički sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. аттицус) својствен атичком духу, тј. танан, углађен, духовит, досетљив; атичка со духовит и фини начин изражавања.


Atički svojstven atičkom duhu, tj. tanan, uglađen, duhovit, dosetljiv; atič...
Aticizam atički način govora; atički fini ukus u načinu mišljenja i izražava...
Atitida , položaj, držanje tela; stav; ponašanje; u baletu: stav na jednoj n...
Atipičan neuredan, nepravilan, koji odstupa od utvrđenog obrasca; atipične bo...
Atipija med. nepravilnost u razvoju neke bolesti....
Atimirati lišiti časti, ne popggovati, prezirati; lišiti koga građanskih pra...
Sve reči na slovo a