Skip to main content

Atika značenje

šta znači Atika

Na latinici: Definicija i značenje reči Atika (od latinske reči: attica,od francuske reči: attique) ark. karakteristične odlike starog atičkog građevinskog stila; naročito: ukrašavanje građevina stubovima.

Reč Atika sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (нлат. аттица, фр. аттиqуе) арк. карактеристичне одлике старог атичког грађевинског стила; нарочито: украшавање грађевина стубовима.


Atički svojstven atičkom duhu, tj. tanan, uglađen, duhovit, dosetljiv; atič...
Aticizam atički način govora; atički fini ukus u načinu mišljenja i izražava...
Atitida , položaj, držanje tela; stav; ponašanje; u baletu: stav na jednoj n...
Atipičan neuredan, nepravilan, koji odstupa od utvrđenog obrasca; atipične bo...
Atipija med. nepravilnost u razvoju neke bolesti....
Atimirati lišiti časti, ne popggovati, prezirati; lišiti koga građanskih pra...
Sve reči na slovo a