Skip to main content

Atila značenje

šta znači Atila

Na latinici: Definicija i značenje reči Atila kratak konjički ogrtač opšiven gajtanima, nazvan po imenu hunskog kralja Atile.

Reč Atila sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: кратак коњички огртач опшивен гајтанима, назван по имену хунског краља Атиле.


Atički svojstven atičkom duhu, tj. tanan, uglađen, duhovit, dosetljiv; atič...
Aticizam atički način govora; atički fini ukus u načinu mišljenja i izražava...
Atitida , položaj, držanje tela; stav; ponašanje; u baletu: stav na jednoj n...
Atipičan neuredan, nepravilan, koji odstupa od utvrđenog obrasca; atipične bo...
Atipija med. nepravilnost u razvoju neke bolesti....
Atimirati lišiti časti, ne popggovati, prezirati; lišiti koga građanskih pra...
Sve reči na slovo a