Skip to main content

Atiline značenje

šta znači Atiline

Na latinici: Definicija i značenje reči Atiline (latinski aquila) pl.zoologija: orlovi (orao suri i orao krstaš).

Reč Atiline sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. аqуила) пл. зоол. орлови (орао сури и орао крсташ).


Atički svojstven atičkom duhu, tj. tanan, uglađen, duhovit, dosetljiv; atič...
Aticizam atički način govora; atički fini ukus u načinu mišljenja i izražava...
Atitida , položaj, držanje tela; stav; ponašanje; u baletu: stav na jednoj n...
Atipičan neuredan, nepravilan, koji odstupa od utvrđenog obrasca; atipične bo...
Atipija med. nepravilnost u razvoju neke bolesti....
Atimirati lišiti časti, ne popggovati, prezirati; lišiti koga građanskih pra...
Sve reči na slovo a