Skip to main content

Atimija značenje

šta znači Atimija

Na latinici: Definicija i značenje reči Atimija (od grčke reči: atimia) lišavanje časti (vrsta kazne kod starih Atenjana koja se sastojala u lišavanju svih građanskih prava).

Reč Atimija sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. атимиа) лишавање части (врста казне код старих Атењана која се састојала у лишавању свих грађанских права).


Atički svojstven atičkom duhu, tj. tanan, uglađen, duhovit, dosetljiv; atič...
Aticizam atički način govora; atički fini ukus u načinu mišljenja i izražava...
Atitida , položaj, držanje tela; stav; ponašanje; u baletu: stav na jednoj n...
Atipičan neuredan, nepravilan, koji odstupa od utvrđenog obrasca; atipične bo...
Atipija med. nepravilnost u razvoju neke bolesti....
Atimirati lišiti časti, ne popggovati, prezirati; lišiti koga građanskih pra...
Sve reči na slovo a