Skip to main content

Atman značenje

šta znači Atman

Na latinici: Definicija i značenje reči Atman (ind. atman) dah, životni dah, duša; u indijskoj fil.: duša, pravo ja, najunutar-njija suština ličnosti ili stvari uopšte, duša sveta, princip sveta.

Reč Atman sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (инд. атман) дах, животни дах, душа; у индијској фил.: душа, право ја, најунутар-њија суштина личности или ствари уопште, душа света, принцип света.


Atmosferski koji se tiče vazdušnog omotača Zemlje ili pripada vazdušnom omotaču...
Atmosferologija nauka o atmosferskim pojavama....
Atmosferografija opisivanje atmosfere....
Atmosferilije pl. padavine: kiša, sneg, grad itd....
Atmosfera vazdušni omotač, vazdušni okean koji obvi-ja našu Zeml>u i prostire...
Atmologija nauka o isparavanju, o pretvaranju vode u paru....
Sve reči na slovo a