Skip to main content

Atmosferologija značenje

šta znači Atmosferologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Atmosferologija (od grčke reči: atmos, sphaira, logia) nauka o atmosferskim pojavama.

Reč Atmosferologija sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (грч. атмос, спхаира, логиа) наука о атмосферским појавама.


Atmosferski koji se tiče vazdušnog omotača Zemlje ili pripada vazdušnom omotaču...
Atmosferologija nauka o atmosferskim pojavama....
Atmosferografija opisivanje atmosfere....
Atmosferilije pl. padavine: kiša, sneg, grad itd....
Atmosfera vazdušni omotač, vazdušni okean koji obvi-ja našu Zeml>u i prostire...
Atmologija nauka o isparavanju, o pretvaranju vode u paru....
Sve reči na slovo a