Skip to main content

Atmologija značenje

šta znači Atmologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Atmologija (od grčke reči: atmos, logia) nauka o isparavanju, o pretvaranju vode u paru.

Reč Atmologija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. атмос, логиа) наука о испаравању, о претварању воде у пару.


Atmosferski koji se tiče vazdušnog omotača Zemlje ili pripada vazdušnom omotaču...
Atmosferologija nauka o atmosferskim pojavama....
Atmosferografija opisivanje atmosfere....
Atmosferilije pl. padavine: kiša, sneg, grad itd....
Atmosfera vazdušni omotač, vazdušni okean koji obvi-ja našu Zeml>u i prostire...
Atmologija nauka o isparavanju, o pretvaranju vode u paru....
Sve reči na slovo a