Skip to main content

Atmosferilije značenje

šta znači Atmosferilije

Na latinici: Definicija i značenje reči Atmosferilije (od latinske reči: atmosphaerilia) pl. padavine: kiša, sneg, grad itd.

Reč Atmosferilije sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (нлат. атмоспхаерилиа) пл. падавине: киша, снег, град итд.


Atmosferski koji se tiče vazdušnog omotača Zemlje ili pripada vazdušnom omotaču...
Atmosferologija nauka o atmosferskim pojavama....
Atmosferografija opisivanje atmosfere....
Atmosferilije pl. padavine: kiša, sneg, grad itd....
Atmosfera vazdušni omotač, vazdušni okean koji obvi-ja našu Zeml>u i prostire...
Atmologija nauka o isparavanju, o pretvaranju vode u paru....
Sve reči na slovo a