Skip to main content

Atmosfera značenje

šta znači Atmosfera

Na latinici: Definicija i značenje reči Atmosfera (od grčke reči: atmos, sphaira lopta) vazdušni omotač, vazdušni okean koji obvi-ja našu Zemlju i prostire se do 3.000 km debljine;fizika: fizičke atmosfera pritisak koji vrši živin stub visine 76 st na 0°S na morskom nivou geografske širine 45° na lem2 , što iznosi oko 1,033 kg na 1 st2 ; atmosferski pritisak dolazi od težine vazduha; tehnička atmosfera oz-načuje pritisak jednog kilograma na 1 st2 , a u praksi te dve atmosfera znače isto, fig. sredina u kojoj jedan čovek živi i razvija se;isto znači i troposfera, stratosfera, hevisajd.

Reč Atmosfera sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. атмос, спхаира лопта) ваздушни омотач, ваздушни океан који обви-ја нашу Земл>у и простире се до 3.000 км дебљине; физ. физичке атмосфера притисак који врши живин стуб висине 76 ст на 0°С на морском нивоу географске ширине 45° на лем2 , што износи око 1,033 кг на 1 ст2 ; атмосферски притисак долази од тежине ваздуха; техничка атмосфера оз-начује притисак једног килограма на 1 ст2 , а у пракси те две атмосфера значе исто, фиг. средина у којој један човек живи и развија се; уп. тропосфера, стратосфера, хевисајд.


Atmosferski koji se tiče vazdušnog omotača Zemlje ili pripada vazdušnom omotaču...
Atmosferologija nauka o atmosferskim pojavama....
Atmosferografija opisivanje atmosfere....
Atmosferilije pl. padavine: kiša, sneg, grad itd....
Atmosfera vazdušni omotač, vazdušni okean koji obvi-ja našu Zeml>u i prostire...
Atmologija nauka o isparavanju, o pretvaranju vode u paru....
Sve reči na slovo a