Skip to main content

Atmijatrija značenje

šta znači Atmijatrija

Na latinici: Definicija i značenje reči Atmijatrija (od grčke reči: atmis, iatreia lečenje) ned. lečenje pomoću pare, parnih kupatila; lečenje inhalacijom;isto znači i atmidijatrija, at-mijatrika.

Reč Atmijatrija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. атмис, иатреиа лечење) нед. лечење помоћу паре, парних купатила; лечење инхалацијом; уп. атмидијатрија, ат-мијатрика.


Atmosferski koji se tiče vazdušnog omotača Zemlje ili pripada vazdušnom omotaču...
Atmosferologija nauka o atmosferskim pojavama....
Atmosferografija opisivanje atmosfere....
Atmosferilije pl. padavine: kiša, sneg, grad itd....
Atmosfera vazdušni omotač, vazdušni okean koji obvi-ja našu Zeml>u i prostire...
Atmologija nauka o isparavanju, o pretvaranju vode u paru....
Sve reči na slovo a