Skip to main content

Atrabilitet značenje

šta znači Atrabilitet

Na latinici: Definicija i značenje reči Atrabilitet (latinski atra tamna, crna, bilis žuč, od latinske reči: atrabilitas)medicina: žutica.

Reč Atrabilitet sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. атра тамна, црна, билис жуч, нлат. атрабилитас) мед. жутица.


Atrocitet grozota, strahota, užas; strogost, surovost, nemilost, svirepost....
Atrofičav zakržljao, slab, mršav; suv, cacynieH....
Atrofima med. mekani otok zgloba. ...
Atrotomija med. operativne otvaranje zgloba. ...
Atronin hem. otrovan biljni alkaloid koji sadrži biljka atropa ....
Atropa vot. velebilje, paskvica, kurjača, vinika ; up. beladona....
Sve reči na slovo a