Skip to main content

Atrotomija značenje

šta znači Atrotomija

Na latinici: Definicija i značenje reči Atrotomija (od grčke reči: arthron zglob, tome sečenje) med. operativne otvaranje zgloba.

Reč Atrotomija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. артхрон зглоб, томе сечење) мед. оперативне отварање зглоба.


Atrocitet grozota, strahota, užas; strogost, surovost, nemilost, svirepost....
Atrofičav zakržljao, slab, mršav; suv, cacynieH....
Atrofima med. mekani otok zgloba. ...
Atrotomija med. operativne otvaranje zgloba. ...
Atronin hem. otrovan biljni alkaloid koji sadrži biljka atropa ....
Atropa vot. velebilje, paskvica, kurjača, vinika ; up. beladona....
Sve reči na slovo a