Skip to main content

Atrofičav značenje

šta znači Atrofičav

Na latinici: Definicija i značenje reči Atrofičav (od grčke reči: a-, trophe hrana) zakržljao, slab, mršav; suv, cacynieH.

Reč Atrofičav sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, тропхе храна) закржљао, слаб, мршав; сув, цацyниеХ.


Atrocitet grozota, strahota, užas; strogost, surovost, nemilost, svirepost....
Atrofičav zakržljao, slab, mršav; suv, cacynieH....
Atrofima med. mekani otok zgloba. ...
Atrotomija med. operativne otvaranje zgloba. ...
Atronin hem. otrovan biljni alkaloid koji sadrži biljka atropa ....
Atropa vot. velebilje, paskvica, kurjača, vinika ; up. beladona....
Sve reči na slovo a