Skip to main content

Atrofima značenje

šta znači Atrofima

Na latinici: Definicija i značenje reči Atrofima (od grčke reči: arthron zglob, phyma izraštaj, otok)medicina: mekani otok zgloba.

Reč Atrofima sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. артхрон зглоб, пхyма израштај, оток) мед. мекани оток зглоба.


Atrocitet grozota, strahota, užas; strogost, surovost, nemilost, svirepost....
Atrofičav zakržljao, slab, mršav; suv, cacynieH....
Atrofima med. mekani otok zgloba. ...
Atrotomija med. operativne otvaranje zgloba. ...
Atronin hem. otrovan biljni alkaloid koji sadrži biljka atropa ....
Atropa vot. velebilje, paskvica, kurjača, vinika ; up. beladona....
Sve reči na slovo a