Skip to main content

Atrocitet značenje

šta znači Atrocitet

Na latinici: Definicija i značenje reči Atrocitet (latinski atrocitas) grozota, strahota, užas; strogost, surovost, nemilost, svirepost.

Reč Atrocitet sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. атроцитас) грозота, страхота, ужас; строгост, суровост, немилост, свирепост.


Atrocitet grozota, strahota, užas; strogost, surovost, nemilost, svirepost....
Atrofičav zakržljao, slab, mršav; suv, cacynieH....
Atrofima med. mekani otok zgloba. ...
Atrotomija med. operativne otvaranje zgloba. ...
Atronin hem. otrovan biljni alkaloid koji sadrži biljka atropa ....
Atropa vot. velebilje, paskvica, kurjača, vinika ; up. beladona....
Sve reči na slovo a