Skip to main content

Atrahencije značenje

šta znači Atrahencije

Na latinici: Definicija i značenje reči Atrahencije (latinski attrahentia)medicina: sredstva za izvlačenje, melemi (npr. koja izvlače gnoj).

Reč Atrahencije sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. аттрахентиа) мед. средства за извлачење, мелеми (нпр. која извлаче гној).


Atrocitet grozota, strahota, užas; strogost, surovost, nemilost, svirepost....
Atrofičav zakržljao, slab, mršav; suv, cacynieH....
Atrofima med. mekani otok zgloba. ...
Atrotomija med. operativne otvaranje zgloba. ...
Atronin hem. otrovan biljni alkaloid koji sadrži biljka atropa ....
Atropa vot. velebilje, paskvica, kurjača, vinika ; up. beladona....
Sve reči na slovo a