Skip to main content

Atraktibilan značenje

šta znači Atraktibilan

Na latinici: Definicija i značenje reči Atraktibilan (od latinske reči: attractibilis) privlačljiv, primamljiv.

Reč Atraktibilan sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (нлат. аттрацтибилис) привлачљив, примамљив.


Atrocitet grozota, strahota, užas; strogost, surovost, nemilost, svirepost....
Atrofičav zakržljao, slab, mršav; suv, cacynieH....
Atrofima med. mekani otok zgloba. ...
Atrotomija med. operativne otvaranje zgloba. ...
Atronin hem. otrovan biljni alkaloid koji sadrži biljka atropa ....
Atropa vot. velebilje, paskvica, kurjača, vinika ; up. beladona....
Sve reči na slovo a