Skip to main content

Atraktivan značenje

šta znači Atraktivan

Na latinici: Definicija i značenje reči Atraktivan (od latinske reči: attractivus) privlačan, primamljiv;suprotno:: repulzivan.

Reč Atraktivan sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. аттрацтивус) привлачан, примамљив; супр.: репулзиван.


Atrocitet grozota, strahota, užas; strogost, surovost, nemilost, svirepost....
Atrofičav zakržljao, slab, mršav; suv, cacynieH....
Atrofima med. mekani otok zgloba. ...
Atrotomija med. operativne otvaranje zgloba. ...
Atronin hem. otrovan biljni alkaloid koji sadrži biljka atropa ....
Atropa vot. velebilje, paskvica, kurjača, vinika ; up. beladona....
Sve reči na slovo a