Skip to main content

Atremija značenje

šta znači Atremija

Na latinici: Definicija i značenje reči Atremija (od grčke reči: atremia nepokretnost, mir; neustrašivost) mirnoća, mir; pouzdanost, čvrstina, odlučnost.

Reč Atremija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. атремиа непокретност, мир; неустрашивост) мирноћа, мир; поузданост, чврстина, одлучност.


Atrocitet grozota, strahota, užas; strogost, surovost, nemilost, svirepost....
Atrofičav zakržljao, slab, mršav; suv, cacynieH....
Atrofima med. mekani otok zgloba. ...
Atrotomija med. operativne otvaranje zgloba. ...
Atronin hem. otrovan biljni alkaloid koji sadrži biljka atropa ....
Atropa vot. velebilje, paskvica, kurjača, vinika ; up. beladona....
Sve reči na slovo a