Skip to main content

Atremograf značenje

šta znači Atremograf

Na latinici: Definicija i značenje reči Atremograf (od grčke reči: atremeo ne dršćem, ne uzrujavam se, grapho) sprava za sprečavanje grča pri pisanju.

Reč Atremograf sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. атремео не дршћем, не узрујавам се, грапхо) справа за спречавање грча при писању.


Atrocitet grozota, strahota, užas; strogost, surovost, nemilost, svirepost....
Atrofičav zakržljao, slab, mršav; suv, cacynieH....
Atrofima med. mekani otok zgloba. ...
Atrotomija med. operativne otvaranje zgloba. ...
Atronin hem. otrovan biljni alkaloid koji sadrži biljka atropa ....
Atropa vot. velebilje, paskvica, kurjača, vinika ; up. beladona....
Sve reči na slovo a