Skip to main content

Atrezija značenje

šta znači Atrezija

Na latinici: Definicija i značenje reči Atrezija (od grčke reči: a-, tresis bušenje)medicina: nedostatak prirodnog otvora; sraslost zadnjič-nih ili spolnih delova.

Reč Atrezija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, тресис бушење) мед. недостатак природног отвора; сраслост задњич-них или сполних делова.


Atrocitet grozota, strahota, užas; strogost, surovost, nemilost, svirepost....
Atrofičav zakržljao, slab, mršav; suv, cacynieH....
Atrofima med. mekani otok zgloba. ...
Atrotomija med. operativne otvaranje zgloba. ...
Atronin hem. otrovan biljni alkaloid koji sadrži biljka atropa ....
Atropa vot. velebilje, paskvica, kurjača, vinika ; up. beladona....
Sve reči na slovo a