Skip to main content

Atribut značenje

šta znači Atribut

Na latinici: Definicija i značenje reči Atribut (latinski attributum, attribuere pridava-ti, pripisivati) svojstvo, kakvo ća, znak, obeležje, oznaka;gramatika: reč koja bliže određuje neku imenicu; fil. bitna, trajna osobina nečega, glavna osobina (od beskrajnog broja atributa beskrajne supstancije čovečjem saznanju pristupačna su samo dva: prostornost -i mišljenje, po Spinozi).

Reč Atribut sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. аттрибутум, аттрибуере придава-ти, приписивати) својство, какво ћа, знак, обележје, ознака; грам. реч која ближе одређује неку именицу; фил. битна, трајна особина нечега, главна особина (од бескрајног броја атрибута бескрајне супстанције човечјем сазнању приступачна су само два: просторност -и мишљење, по Спинози).


Atrocitet grozota, strahota, užas; strogost, surovost, nemilost, svirepost....
Atrofičav zakržljao, slab, mršav; suv, cacynieH....
Atrofima med. mekani otok zgloba. ...
Atrotomija med. operativne otvaranje zgloba. ...
Atronin hem. otrovan biljni alkaloid koji sadrži biljka atropa ....
Atropa vot. velebilje, paskvica, kurjača, vinika ; up. beladona....
Sve reči na slovo a