Skip to main content

Atributivan značenje

šta znači Atributivan

Na latinici: Definicija i značenje reči Atributivan (od latinske reči: attributivus) koji se odnosi na atribut, koji vrši službu atributa.

Reč Atributivan sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нлат. аттрибутивус) који се односи на атрибут, који врши службу атрибута.


Atrocitet grozota, strahota, užas; strogost, surovost, nemilost, svirepost....
Atrofičav zakržljao, slab, mršav; suv, cacynieH....
Atrofima med. mekani otok zgloba. ...
Atrotomija med. operativne otvaranje zgloba. ...
Atronin hem. otrovan biljni alkaloid koji sadrži biljka atropa ....
Atropa vot. velebilje, paskvica, kurjača, vinika ; up. beladona....
Sve reči na slovo a