Skip to main content

Atricija značenje

šta znači Atricija

Na latinici: Definicija i značenje reči Atricija (latinski attritio)medicina: trenje, ojedanje, ojedenost kože; prividno kajanje, spoljašnja pogruženost samo zbog straha od kazne (supr.: kontricija).

Reč Atricija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. аттритио) мед. трење, оједање, оједеност коже; привидно кајање, спољашња погруженост само због страха од казне (супр.: контриција).


Atrocitet grozota, strahota, užas; strogost, surovost, nemilost, svirepost....
Atrofičav zakržljao, slab, mršav; suv, cacynieH....
Atrofima med. mekani otok zgloba. ...
Atrotomija med. operativne otvaranje zgloba. ...
Atronin hem. otrovan biljni alkaloid koji sadrži biljka atropa ....
Atropa vot. velebilje, paskvica, kurjača, vinika ; up. beladona....
Sve reči na slovo a