Skip to main content

Atrihičan značenje

šta znači Atrihičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Atrihičan (od grčke reči:) koji nema kose, dlaka, bezdlačan.

Reč Atrihičan sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч.) који нема косе, длака, бездлачан.


Atrocitet grozota, strahota, užas; strogost, surovost, nemilost, svirepost....
Atrofičav zakržljao, slab, mršav; suv, cacynieH....
Atrofima med. mekani otok zgloba. ...
Atrotomija med. operativne otvaranje zgloba. ...
Atronin hem. otrovan biljni alkaloid koji sadrži biljka atropa ....
Atropa vot. velebilje, paskvica, kurjača, vinika ; up. beladona....
Sve reči na slovo a