Skip to main content

Atrijum mortis značenje

šta znači Atrijum mortis

Na latinici: Definicija i značenje reči Atrijum mortis (latinski atrium mortis) predsoblje smrti, predznaci (ili: vesnici) smrti.

Reč Atrijum mortis napisana unazad: sitrom mujirtA i sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (лат. атриум мортис) предсобље смрти, предзнаци (или: весници) смрти.

Slično: 
Atrocitet grozota, strahota, užas; strogost, surovost, nemilost, svirepost....
Atrofičav zakržljao, slab, mršav; suv, cacynieH....
Atrofima med. mekani otok zgloba. ...
Atrotomija med. operativne otvaranje zgloba. ...
Atronin hem. otrovan biljni alkaloid koji sadrži biljka atropa ....
Atropa vot. velebilje, paskvica, kurjača, vinika ; up. beladona....
Sve reči na slovo a