Skip to main content

Atrofija značenje

šta znači Atrofija

Na latinici: Definicija i značenje reči Atrofija (od grčke reči: atrophia) zakržljalost (ili: slabost, mršavost) usled slabe ishrane;medicina: kopnjenje, sušenje, sasušivanje.

Reč Atrofija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. атропхиа) закржљалост (или: слабост, мршавост) услед слабе исхране; мед. копњење, сушење, сасушивање.


Atrocitet grozota, strahota, užas; strogost, surovost, nemilost, svirepost....
Atrofičav zakržljao, slab, mršav; suv, cacynieH....
Atrofima med. mekani otok zgloba. ...
Atrotomija med. operativne otvaranje zgloba. ...
Atronin hem. otrovan biljni alkaloid koji sadrži biljka atropa ....
Atropa vot. velebilje, paskvica, kurjača, vinika ; up. beladona....
Sve reči na slovo a