Skip to main content

Atrofija

Šta znači Atrofija


Atrofija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Atrofija (od grčke reči: atrophia) zakržljalost (ili: slabost, mršavost) usled slabe ishrane; medicina: kopnjenje, sušenje, sasušivanje.

Reč Atrofija napisana unazad: ajiforta

Atrofija se sastoji od 8 slova.

sta je Atrofija

Slično:
Šta znači Atrocitet grozota, strahota, užas; strogost, surovost, nemilost, sv...
Šta znači Atrofičav zakržljao, slab, mršav; suv, cacynieH....
Šta znači Atrofima med. mekani otok zgloba. ...
Šta znači Atrotomija med. operativne otvaranje zgloba. ...
Šta znači Atronin hem. otrovan biljni alkaloid koji sadrži biljka atropa ....
Šta znači Atropa vot. velebilje, paskvica, kurjača, vinika ; up. beladona....