Skip to main content

Aulet značenje

šta znači Aulet

Na latinici: Definicija i značenje reči Aulet (od grčke reči: auleo sviram u frulu, auletes) svirač u frulu, frulaš.

Reč Aulet sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (грч. аулео свирам у фрулу, аулетес) свирач у фрулу, фрулаш.


Aulodika muz. nauka o pevanju uz pratnju frule....
Aulodija čuz. pevanje uz pratnju frule....
Aulizam dvorjanstvo, dvorski život i običaji; laskanje, ulagivanje....
Auleum prostirka, ćilim; nebo, baldahin; zavesa, naročito pozorišta....
Auletika veština sviranja u frulu....
Aulet svirač u frulu, frulaš....
Sve reči na slovo a