Skip to main content

Aulizam značenje

šta znači Aulizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Aulizam (latinski aula dvor, dvornice) dvorjanstvo, dvorski život i običaji; laskanje, ulagivanje.

Reč Aulizam sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. аула двор, дворнице) дворјанство, дворски живот и обичаји; ласкање, улагивање.


Aulodika muz. nauka o pevanju uz pratnju frule....
Aulodija čuz. pevanje uz pratnju frule....
Aulizam dvorjanstvo, dvorski život i običaji; laskanje, ulagivanje....
Auleum prostirka, ćilim; nebo, baldahin; zavesa, naročito pozorišta....
Auletika veština sviranja u frulu....
Aulet svirač u frulu, frulaš....
Sve reči na slovo a