Skip to main content

Aulodika značenje

šta znači Aulodika

Na latinici: Definicija i značenje reči Aulodika (od grčke reči:) muz. nauka o pevanju uz pratnju frule.

Reč Aulodika sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч.) муз. наука о певању уз пратњу фруле.


Aulodika muz. nauka o pevanju uz pratnju frule....
Aulodija čuz. pevanje uz pratnju frule....
Aulizam dvorjanstvo, dvorski život i običaji; laskanje, ulagivanje....
Auleum prostirka, ćilim; nebo, baldahin; zavesa, naročito pozorišta....
Auletika veština sviranja u frulu....
Aulet svirač u frulu, frulaš....
Sve reči na slovo a