Skip to main content

Aulodija značenje

šta znači Aulodija

Na latinici: Definicija i značenje reči Aulodija (od grčke reči: aulos frula, ode pesma, pepevanje) čuz. pevanje uz pratnju frule.

Reč Aulodija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. аулос фрула, оде песма, пепевање) чуз. певање уз пратњу фруле.


Aulodika muz. nauka o pevanju uz pratnju frule....
Aulodija čuz. pevanje uz pratnju frule....
Aulizam dvorjanstvo, dvorski život i običaji; laskanje, ulagivanje....
Auleum prostirka, ćilim; nebo, baldahin; zavesa, naročito pozorišta....
Auletika veština sviranja u frulu....
Aulet svirač u frulu, frulaš....
Sve reči na slovo a