Skip to main content

Avadoza značenje

Šta znači Avadoza

Na latinici: Definicija i značenje reči Avadoza (od grčke reči: ana-dosis)daziologija: srazmerna podela sokova i hrane celom telu, varenje, probava.

Reč Avadoza napisana unazad: azodava

Avadoza se sastoji od 7 slova.

Šta je Avadoza

На Ћирилици: (грч. ана-досис) физиол. сразмерна подела сокова и хране целом телу, варење, пробава.

Slično: 
Avalhtika teorija analize; veština i metoda raščlanjavanje misli i pojmova u ...
Avali pl. godišnjaci, letopisi....
Avalekta pl. odabrana štiva....
Avaklaza ont. prelamanje svetlosnih zrakova....
Avadoza fiziol. srazmerna podela sokova i hrane celom telu, varenje, probav...
Avagram najpre: obratno čitanje jedne ili više reči, npr. rob je anagram od...
Sve reči na slovo a