Skip to main content

Avalekta značenje

Šta znači Avalekta

Na latinici: Definicija i značenje reči Avalekta (od grčke reči: analekta) pl. odabrana štiva.

Reč Avalekta napisana unazad: atkelava

Avalekta se sastoji od 8 slova.

Šta je Avalekta

На Ћирилици: (грч. аналекта) пл. одабрана штива.

Slično: 
Avalhtika teorija analize; veština i metoda raščlanjavanje misli i pojmova u ...
Avali pl. godišnjaci, letopisi....
Avalekta pl. odabrana štiva....
Avaklaza ont. prelamanje svetlosnih zrakova....
Avadoza fiziol. srazmerna podela sokova i hrane celom telu, varenje, probav...
Avagram najpre: obratno čitanje jedne ili više reči, npr. rob je anagram od...
Sve reči na slovo a