Skip to main content

Avalekta značenje

šta znači Avalekta

Na latinici: Definicija i značenje reči Avalekta (od grčke reči: analekta) pl. odabrana štiva.

Reč Avalekta sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. аналекта) пл. одабрана штива.


Avaz Glas, vest, novost. ...
Avalhtika teorija analize; veština i metoda raščlanjavanje misli i pojmova u ...
Avali pl. godišnjaci, letopisi....
Avalekta pl. odabrana štiva....
Avaklaza ont. prelamanje svetlosnih zrakova....
Avadoza fiziol. srazmerna podela sokova i hrane celom telu, varenje, probav...
Sve reči na slovo a